• innertak sträckmetall
  • plattvalsad sträckmetall som undertak
  • Metalltak i plattvalsad sträckmetall och dolt bärverk
  • Akustiktak med dolt bärverk och i sträckmetall
  • innovativt undertak i sträckmetall
  • Innertak i metall och dolt bärverk

Undertakslösning i sträckmetall

Rosenbergs Arkitekter önskade en undertakslösning som speglar fasadens specifika uttryck. Lösningen blev Flex3000 undertak i vit plattvalsad sträckmetall där varje kassett är vinkelformad och vänd åt olika håll.

Sträckmetallens maskor medger att installationer utom sprinkler monteras ovan taket. För att nå god akustik i fastighetens lokaler monterades Flexplåt ljudbafflar ovan sträckmetalltaket. I hyresgästen Sportlifes fall (där bilderna är tagna) kunde även högtalaranläggning monteras dolt och armaturer integreras i undertakets bärverk.

Arkitekt
Rosenbergs Arkitekter
Entreprenör
Katako AB
Plats för bilder
Sportlife, Lugnets Allé 1